Petronius: Cena Trimalchionis, side 5

     "Sed narra mihi, Gai, rogo, Fortunata quare non recum-
50  bit?" "Quomodo nosti," inquit, "illam," Trimalchio, "nisi  
     argentum composuerit, nisi reliquias pueris diviserit
     aquam in os suum non coniciet." "Atqui," respondit  
     Habinnas, "nisi illa discumbit, ego me apoculo." Et  
     coeperat surgere, nisi signo dato Fortunata quater  
55  amplius a tota familia esset vocata. Venit ergo galbino  

  
   succincta cingillo, ita ut infra cerasina appareret tunica  
    
et periscelides tortae phaecasiaeque inauratae. Tunc  
  
   sudario manus tergens, quod in collo habebat, applicat  
     se illi toro, in quo Scintilla Habinnae discumbebat uxor,
60 osculataque plaudentem: "Est te," inquit, "videre?"

                            ↑      hjem      ↓ apoculo 1. fjerner, forføjer
coepi, coeptum, coepisse 3. (findes kun i perfektumsformerne) begynder / begyndte
surgo, surrexi, surrectum, surgere 3. rejser mig
signum n.2 tegn
do, dedi, datum, dare 1. giver
quater taladverbium fire gange
amplius adv. i komp. eller mere
totus adj. hel, al
familia f.1 familie, husstand
voc|o, -avi, -atum, -are 1. kalder på, tilkalder
venio, veni, ventum, venire 4. kommer
galbinus adj. grøngul
suc|cingo, -cinxi, -cinctum, -cingere 3. binder op
succinctus med dragten bundet op
cingillum n.2 bælte
infra præp. + akk. neden under
cerasinus adj. cheriserød, kirsebærrød
appar|eo, -ui, -itum, -ere 2. viser mig
tunica f.1 tunica
perisceli|s, -dis f.3 ankelring
tortus adj. snoet
phaecasia f.1 tøffel
inauratus adj. forgyldt
tunc adv.
sudarium n.2 svededug, lommetørklæde
manus f.4 hånd
tergo, tersi, tersum, tergere 3. tørrer
collum n.2 hals
applic|o, -avi, -atum, -are 1. + dativ sætter mig på
torus m.2 bænk, sofa
uxor, -is f.3 hustru
oscul|or, -atus sum, -ari 3.dep. kysser
plau|do, -si, -sum, -dere 3. klapper
video, vidi, visum, videre 2. ser
   est te videre hyggeligt at se dig
narr|o, -avi, -atum, -are 1. fortæller
Gaius m.2 Gajus (Trimalchios fornavn)
Gai = Gaii
rog|o, -avi, -atum, -are 1. spørger, beder
Fortunata f.1 Fortunata (Trimalchios kone)
quare adv. hvorfor
re|cumbo, -cubui, -cubitum, -cumbere 3. ligger til bords
quomodo adv. hvordan
nosco, novi, notum, noscere 3. kender, ved
inquam 3. siger
illam (esse)
Trimalchi|o, -onis m.3 Trimalchio (værten)
nisi konj. hvis ikke, medmindre
argentum n.2 sølv, sølvtøj
com|pono, -posui, -positum, -ponere 3. lægger på plads
reliquiae f.1 pl. levninger
puer m.2 dreng, slave
di|vido, -visi, -visum, -videre 3. deler, fordeler
aqua f.1 vand
os, oris n.3 mund
conicio, -ieci, -iectum, -icere 3. putter, kommer
atqui konj. men
respo|ndo, -ndi, -nsum, -ndere 3. svarer
dis|cumbo, -cubui, -cubitum, -cumbere 3. lægger mig til bords, ligger til bords