3. deklination 

l- og r-stammer, s-/r-stammer

l- og r-stammer

Mask. / fem

 

 

 

s-/ r-stammer

Mask. / fem.

 

singularis

konsul

consul

consulem

consulis

consuli

consule

singularis

prætor

praetor

praetorem

praetoris

praetori

praetore

singularis

mor

mater

matrem

matris

matri

matre

 

 

nominativ

akkusativ

genitiv

dativ

ablativ

singularis

blomst

flos

florem

floris

flori

flore

singularis

tre

arbor

arborem

arboris

arbori

arbore

pluralis

consules

consules

consulum

consulibus

consulibus

pluralis

praetores

praetores

praetorum

praetoribus

praetoribus

pluralis

matres

matres

matrum

matribus

matribus

 

nominativ

akkusativ

genitiv

dativ

ablativ

pluralis

flores

flores

florum

floribus

floribus

pluralis

arbores

arbores

arborum

arboribus

arboribus

neutrum

 

 

 

neutrum

 

singularis

lyn

fulgur

fulgur

fulguris

fulguri

fulgure

   

 

 

nominativ

akkusativ

genitiv

dativ

ablativ

singularis

krop

corpus

corpus

corporis

corpori

corpore

singularis

art

genus

genus

generis

generi

genere

pluralis

fulgura

fulgura

fulgurum

fulguribus

fulguribus

   

 

nominativ

akkusativ

genitiv

dativ

ablativ

pluralis

corpora

corpora

corporum

corporibus

corporibus

pluralis

genera

genera

generum

generibus

generibus