Præpositionerne

Præpositioner der styrer 

akkusativ

Præpositioner der styrer 

ablativ

Præpositioner der styrer 

akkusativ eller ablativ

ad til, ved
adversus mod
ante foran, før
apud hos, ved
circa rundt om
circiter i nærheden af, omtrent
circum omkring
cis, citra på denne side af
contra imod, over for
erga over for
extra uden for
infra neden for
inter mellem
intra inden for
iuxta ved siden af
ob mod, på grund af
penes hos
per gennem, ved, på grund af
post efter, bag
praeter forbi, foruden, undtagen
prope nær
propter på grund af, nær ved
secundum lige efter, ifølge
subter neden under
supra oven over, oven for
trans over, på den anden side af
ultra på den anden side af, ud over

ab, a fra, af
absque uden, bortset fraxx
coram i nærværelse af
cum med
de ned fra, om
ex, e af, ud af, fra
palam åbenlyst for
prae foran, for
pro foran, for, i stedet for
sine uden
tenus indtil (postposition)

in + akkusativ til, ind i
in + ablativ i, på, inde i

sub + akkusativ ind under
sub + ablativ under

super + akkusativ hen over
super + ablativ over, vedrørende