prospectus m.4 synsvidde, sigte
hab|eo, -ui, -itum, -ere 2. har
ursina f.1 bjørnekød
frustum n.2 bid, stump
imprudens adj. uklog
Scintilla f.1 Scintilla (Habinnas kone)
gust|o, -avi, -atum, -are 1. smager på
paene adv. næsten, nær
intestina n.2 pl. indvolde
vom|o, -ui, -itum, -ere 3. kaster op
contra adv. derimod
multus, plus, plurimus adj. meget, mere, mest
plus (quam) mere end
libra f.1 pund
com|edo, -edi, -esum, -esse 3. spiser
aper m.2 vildsvin
sapio, sapivi, sapitum, sapire 4. smager som
ursus m.2 bjørn
homun|cio, -cionis m.3 menneske(arten)
quanto adv. hvor meget
magis adv. i komp. mere
deb|eo, -ui, -itum, -ere 2. bør
superus, superior, summus adj. over, øvre, øverst / sidst
caseus m.2 ost
mollis adj. blød, frisk
sapa f.1 most, indkogt druesaft
coclea f.1 snegl
singulus taladjektiv en til hver
corda f.1 mave
hepatia n.2 pl. lever


Petronius: Cena Trimalchionis
, side 4

     In prospectu habuimus ursinae frustum, de quo cum
      
imprudens Scintilla gustasset, paene intestina sua
40  vomuit; ego contra plus libram comedi, nam ipsum
     aprum sapiebat. Et si, inquam, ursus homuncionem
     comest, quanto magis homuncio debet ursum comesse?
     In summo habuimus caseum mollem et sapam et cocleas
     singulas et cordae frusta et hepatia in catillis et ova
45 pilleata et rapam et senape et catillum concacatum - pax,
     
Palamedes! - Etiam in alveo circumlata sunt oxycomina,
     
unde quidam etiam improbi ternos pugnos sustulerunt.
     
Nam pernae missionem dedimus."

                              ↑      hjem      ↓ 

catillus m.2 lille fad, skål
pilleatus adj. med hue
rovum n.2 æg
apa f.1 roe, radise
senape n.3 sennep
concac|o, -avi, -atum, -are 1. roder sammen
catillus concacatus svarer til "knust elevatordreng" e.l.
pax, pacis f.3 fred
Palamed|es, -is m.3 Palamedes (navnet på en græsk helt, der talte for fred i rådet, men på falske beviser blev dømt for landsforræderi og uskyldigt dræbt)
alveus m.2 aflang skål
circum|fero, -tuli, -latum, -ferre bringer omkring
oxycomina n.2 pl. saltede oliven
unde adv. hvoraf, hvorfra
quidam indefinit pron. nogen, noget
improbus adj. upassende, uhøflig
terni taladjektiv tre hver
pugnus m.2 næve, håndfuld
tollo, sustuli, sublatum, tollere 3. tager
perna f.1 skinke
missi|o, -onis f.3 orlov, afsked
do, dedi, datum, dare 1. giver