De kristne martyrer fra Scillium, side 5

Saturninus m.2 Saturninus (mandenavn)
proconsul, -is m.3 prokonsul, statholder
decretum n.2 beslutning
tabella f.1 tavle, protokol
recit|o, -avi, -atum, -are 1. læser op
Speratus m.2 Speratus (mandenavn)
Nartzalus m.2 navn (mandenavn)
Cittinus m.2 Cittinus (mandenavn)
Donata m./f.1 Donata (kvindenavn)
Vestia m./f.1 navn (kvindenavn)
Secunda m./f.1 navn (kvindenavn)
ceteri adj. m. pl. de øvrige
ritus m.4 religiøs skik, regel
Christianus adj. kristen
vivo, vixi, victum, vivere 3. lever
con|fiteor, -fessus sum, -fiteri 2.dep. tilstår
offero, obtuli, oblatum, offerre tilbyder
facul|tas, -tatis f.3 lejlighed, mulighed
Romanus m.2 romer
mos, moris m.3 skik
redeo 4. vender tilbage
   redeundi til/for at vende tilbage
obstinanter adv. stædigt
persever|o, -avi, -atum, -are 1. holder fast ved, fremturer
gladius m.2 sværd
animad|verto 3. bliver opmærksom, straffer
placet 2. upersonligt det behager, det er besluttet

14. Saturninus proconsul decretum ex tabella recitavit: Speratum, Nartzalum, Cittinum, Donatam, Vestiam, Secundam et ceteros ritu Christiano se vivere confessos, quoniam oblata sibi facultate ad Romanorum morem redeundi obstinanter perseveraverunt, gladio animadverti placet.

 

Forkortet version:

14. Saturninus proconsul decretum ex tabella recitavit: Speratum, Nartzalum, Cittinum, Donatam, Vestiam, Secundam et ceteros gladio animadverti placet.

 

 

                         ↑       hjem      ↓