Senecas slavebrev, stk. 6

pretiosus adj. dyr, dyrebar
avis f.3 fugl
scindo, scidi, scissum, scindere 3. skærer for
pect|us, -oris n.3 bryst
clunis m/f.3 bagdel
certus adj. sikker
ductus m.4 træk
circum|fero, -tuli, -latum, -ferre fører omkring
erudio 4. danner, træner
manus f.4 hånd
frustum n.2 bid
ex|cutio, -cussi, -cussum, -cutere 3. ryster af, skærer af
res f.5 ting, sag
vivo, vixi, victum, vivere 3.  lever
altilis n.3 opfedet fjerkræ
decenter adv. på passende måde
seco, secui, sectum, secare 1. skærer ud
miser adj. stakkels, ulykkelig
nisi quod konj. hvis ikke fordi
volup|tas, -tatis adj. fornøjelse
causa f.1 grund
doceo, docui, doctum, docere 2. lærer fra mig
quam konj. end
necessi|tas, -tatis f.3 nødvendighed
disco, didici, -, discere 3. lærer mig

6. Alius pretiosas aves scindit: Per pectus et clunes certis ductibus circumferens eruditam manum frusta excutit - infelix, qui huic uni rei vivit, ut altilia decenter secet, nisi quod miserior est, qui hoc voluptatis causa docet, quam qui necessitatis discit.

 

                       ↑      hjem      ↓