Senecas slavebrev

vinum n.2 vin
minister m.2 tjener, opvarter
muliebris adj. kvinde-
modus m.2 måde, manÈr
orno 1. smykker, udstyrer
ae|tas, -tatis f.3 alder, tid
luctor 1. dep. kæmper
effugio, -fugi, ‚, fugere 3. flygter fra, undflyr
pueritia f.1 barndom
retraho, -traxi, -tractum, -tractere 3. trækker tilbage
militaris adj. militær
habitus m.4 skikkelse
glaber adj. glathudet, skægløs substantiveret m.2 en skægløs
retritus adj. slidt af, fjernet
pila f.1 hår
penitus adv. dybt indefra
e|vello, -velli, -vulsum, -vellere 3. trækker ud, plukker
nox, noctis f.3 nat
pervigilo 1. våger (natten) igennem
ebrie|tas, -tatis f.3 rus, fuldskab
libi|do, -dinis f.3 drift, lyst
divido, -divisi, divisum, dividere 3. deler
cubiculum n.2 sovekammer
convivium n.2 selskab

Ganymedes bortføres til Olympen,
hvor han bliver vintjener for guderne.

 

7. Alius vini minister in muliebrem modum ornatus cum aetate luctatur. Non potest effugere pueritiam, retrahitur, iamque militari habitu glaber retritis pilis aut penitus evulsis tota nocte pervigilat, quam inter ebrietatem domini ac libidinem dividit, et in cubiculo vir, in convivio puer est.

 

                       ↑      hjem