mappa f.1 serviet
mille talordtusind
rumpo, rupi, ruptum, rumpere 3. sprækker, revner
furtum n.2 tyveri
rodo, rosi, rosum, rodere 3. bider af
tepens adj. lun
spondylus m.2 gnaveben
sinus m.4 togafold, lomme (stor fold i togaen foran brystet)
condo 3. gemmer
devoro 1. fortærer, nedsvælger
caput, capitis n.3 hoved
turtur, -is m.3 due
truncus adj. lemlæstet, hovedløs
col|ligo, -legi, -lectum, -ligere 3. samler
longus adj. lang
turpis adj. hæslig, skændig
puto 1. mener, anser for
dexter, dextra, dextrum adj. højre
dextra f.1 højre hånd
analecta m.1 fejeslave (slave som samler madrester op)
quisquis, quaequae, quidquid indefinit pron. hvem end (der), hvad end (der)
canis m/f.3 hund
re|linquo, -liqui, -lictum, -linquere 3. efterlader
esculentus adj. spiselig
sufficio 3. er tilstrækkeligt
gula f.1 gane, appetit
praeda f.1 bytte

 


 
 15
 
 
 
 
 20 
 

Martial 7, 20 side 2

Sed mappa cum iam mille rumpitur furtis,
rosos tepenti spondylos sinu condit
et devorato capite turturem truncum.
Colligere longa turpe nec putat dextra
analecta quidquid et canes reliquerunt.
Nec esculenta sufficit gulae praeda:
mixto lagonam replet ad pedes vino.
Haec per ducentas cum domum tulit scalas
seque obserata clusit anxius cella
gulosus ille, postero die vendit.


              ↑      hjem

misceo, miscui, mixtum, miscere 2. blander
lagona f.1 flaske (ca. 25 liter)
repleo 2. fylder op
pes, pedis 3. fod
vinum n.2 vin
ducentus talord 200
domum adv. hjem
fero, tuli, latum, ferre 3. bærer
scala f.1 trappetrin
obsero 1. låser af (med en slå)
cludo, clusi, clusum, cludere 3. lukker inde
anxius adj. nervøs, bekymret
cella f.1 kammer
gulosus adj. grådig
posterus adj. efterfølgende, næste
dies m.5 dag
ven|do, -didi, -ditum, -dere 3. sælger