Dette verbum anvender former fra forskellige bøjningsmønstre.
Hvilken hovedform ønsker du at sammenligne med?

 1. eller 4. -do, -dere scribo, scribere
 2. -didi scripsi
 3. -ditum monitum