Sveton
om kejser Vitellius' spisevaner
 
• Download teksten


vel praecipue adv. især
luxuria f.1 frådseri
saevitia f.1 raseri, vildskab, grusomhed (omtales i et andet stykke)
de|do, -didi, -ditum, -dere 3. overgiver, hengiver
epulae f.1 pl. festmåltid, større måltid
trifariam adv. på tre
semper adv. altid
interdum adv. af og til
quadrifariam adj. på fire
dispert|io, -ivi, -itum, -ire 4. fordeler
ientaculum n.2 morgenmad (normalt et lille måltid)
prandium n.2 frokost
cena f.1 middag (hovedmåltidet ved 3-tiden)
comissa|tio, -tionis f.3 drikkegilde (normalt uden mad)
facile adv. let
omnis adj. al
   substantiveret alting
sufficio, -feci, -fectum, -ficere 3. + dativ overkommer, klarer
vomit|o, -avi, -atum, -are 1. kaster op
vomitandum gerundium n.2 at kaste op
consue|tudo, -tudinis f.3 vane (med)

 

Vitellius var general i Germanien, men blev udråbt til kejser af sine soldater under borgerkrigen efter Neros død (69 e.Kr.). Et halvt år senere tabte han magten til Vespasian. Sveton giver denne beskrivelse af Vitelliusí spisevaner:

Sed vel praecipue luxuriae saevitiaeque deditus

epulas trifariam semper, interdum quadrifariam dispertiebat
in ientacula et prandia et cenas comissationesque  
facile omnibus sufficiens vomitandi consuetudine.

Citatet fortsætter:

Han pålagde desuden forskellige mennesker at invitere ham til de forskellige måltider på samme dag, og tilberedelsen af hvert enkelt kostede ikke under 400.000 sestertier. Det mest berygtede af dem var en middag, han blev modtaget med af sin bror ved ankomsten til Rom, hvor der efter sigende blev serveret to tusind af de mest udsøgte fisk og syv tusind fugle. Men også det overgik han selv ved indvielsen af et fad, som han på grund af dets enorme størrelse plejede at kalde Minervas (eller byens beskytters) skjold.

                                             hjem      ↓