Martial: digter og klient

prosequor 3.dep. ledsager, følger
domus f.4 hjem
reduco 3. fører tilbage
aur|is, -is f.3 øre
praesto 1. tilbyder
garrio 4. sludrer, snakker løs
quisquis indefinit pron. hvem end
loquor 3.dep. siger
laudo 1. roser
quot ubøj. adj. hvor mange
versus m.4 vers
Labullus m.2 Labul
nascor 3.dep. fødes, opstår
damnum n.2 tab
video 2. ser,
   i passiv synes, forekommer
lego 3. læser
requiro 3. opsøger, spørger efter
hosp|es, -itis m/f.3 fremmed, gæst
derideo 2. gør nar af
equ|es, -itis m.3 ridder
teneo 2. holder, har
senator, -is m.3 senator
laudo 1. roser, priser
causidicus m.2 sagfører
poeta m.1 digter
carpo 3. nyder

 

 

5
10
15


 

Download teksten

Martial skriver i et digt om, hvor svært det er for en klient at få tid til at passe sine egne sager, når han også skal varte sin patron op.

Dum te prosequor et domum reduco,
aurem dum tibi praesto garrienti,
et quidquid loqueris facisque laudo,
quot versus poterant, Labulle, nasci!
Hoc damnum tibi non videtur esse,
si quod Roma legit, requirit hospes,
non deridet eques, tenet senator,
laudat causidicus, poeta carpit,
propter te perit? Hoc, Labulle, verum est?
Hoc quisquam ferat? Ut tibi tuorum
sit major numerus togatulorum,
librorum mihi sit minor meorum?
Triginta prope iam diebus una est
nobis pagina vix peracta. Sic fit
cum cenare domi poeta non vult.


11. bog, nr. 24            

hjem            

 

propter præp.+akk. på grund af
pereo 4. går til grunde, dør 2.26
verus adj. sand
quisquam, quaequam, quicquam indefinit pron. nogen som helst
fero, tuli, latum, ferre bærer, tåler, finder mig i 13.2.1
ut konj. + konjunktiv at, for at
magnus, major, maximus adj. stor, større, størst
numerus m.2 antal
togatulus m.2 togaklædt klient
liber m.2 bog
parvus, minor, minimus adj. lille, mindre, mindst
triginta uøbjeligt talord tredive
prope adv. nærved, næsten
iam adv. nu
dies f.5 dag
unus talord en
pagina f.1 side
vix adv. knap
peractus adj. færdiggjort
sic adv. sådan
fio 3. sker, gøres, bliver
cum konj. + indikativ når
ceno 1. spiser til middag
domi adv. hjemme