Dette verbum er halvdeponent, dvs. aktivt i nogle former, passivt i andre,
og har betydningen "sker, gøres".
Hvilken hovedform ønsker du at sammenligne med?

 1. eller 4. fio, fieri audio, audire
 3. factus sum captum