Apicius: De re coquinaria  

Apicius har lagt navn til en antik kogebog. Selv levede han på Neros tid
(1. årh. e.Kr.), men bogen blev formentlig først udgivet i 4. årh. e.Kr.

res f.5 coquinaria adj. kogekunst, madlavning
patina f.1 stegepande, fad
de præp. + abl. af, om, her: med
rosa 1. rose
accipio 3. tager
exfolio 1. tager blade af
album substantiveret adj. det hvide
tollo 3. fjerner
mitto 3. kaster, lægger, fylder i
mortarium n.2 morter
suffundo 3. hælder over
liqua|men, -minis n.3 væde, vand
frico 1. gnider, støder
postea adv. bagefter
cyathus m.2 øseske (ca. 1/2 dl)
unus talord en, et
semis m.3 (ubøjeligt) en halv
unum semis halvanden
sucus m.2 væske
per præp. + akk. gennem
colum n.2 sigte
colo 1. sier, filtrerer
cerebellum n.2 hjerne
quattuor talord fire
enervo 1. fjerner hinder
tero 3. støder

Patina de rosis

Accipies rosas et exfoliabis. Album tolles, mittes in mortarium, suffundes liquamen, fricabis. Postea mittes liquaminis cyathum unum semis, et sucum per colum colabis. Accipies cerebella quattuor, enervabis et teres piperis scrupulos VIII. Suffundes ex suco, fricabis. Postea ova VIII frangis, vini cyathum unum semis et passi cyathum I, olei modicum. Postea patinam perunges, et eam impones cineri calido, et sic impensam supra scriptam mittes. Cum cocta fuerit in thermospodio, piperis pulverem super asparges et inferes.

Download teksten

Hjem

 

piper, -is n.3 peber
scrupulus m.2 mål (ca. et gram)
ex præp. + abl. fra
frico 1. gnider, rører
ovum n.2 æg
frango 3. bryder, knækker
vinum n.2 vin
vinum passum n.2 rosinvin
oleum n.2 olie
modicum n.2 en smule
perungo 3. smører
impono 3. stiller i
cin|is, -eris m.3 aske
calidus adj. varm, hed
sic adv. sådan
impensa f.1 masse
supra adv. ovenfor
scriptus adj. skrevet, beskrevet
cum konj. når
cocta fuerit er tilberedt
thermospodium n.2 glødende aske
pulv|is, -eris m.3 støv
super adv. over
aspargo 3. drysser, strør
infero 3. bærer ind, serverer