Romertallene

Romerne brugte bogstaver til at skrive tallene med:

I
V
X
L
C
D
M

1
5
10
50
100
500
1000

De øvrige tal findes ved at lægge til og trække fra. Et mindre tal lægges til, når det står efter et større, men trækkes fra, når det står før:

IV = V minus I (5 minus 1) = 4
VI = V plus I (5 plus 1) = 6

XL = L minus X (50 minus 10) = 40
LX = L plus X (50 plus 10) = 60

Større tal er skrevet sammen af flere mindre:

MCDLXXIX = M + CD + LXX + IX
      1479 = 1000 + 400 + 70 + 9