piper n.3 peber
siccus adj. tør
calidus adj. varm
habeo 2. har, besidder
vir|tus, -tutis f.3 dyd, god egenskab
quod konj. at
si konj. hvis
com|edo, -edi, -estum, -edere 3. spiser
humor, -is m.3 fugtighed
exsicco 1. udtørrer
cor, cordis n.3 hjerte
omnis adj. enhver, al
venenum n.2 gift
re|moveo, -movi, -motum, -movere 2. fjerner
stomachus m.2 (græsk ord) mave
bene adv. godt
cale|facio, -feci, -factum, -facere 3. gør varm, varmer
ob|sum, -fui, -, -esse + dativ er imod, skader
oculus m.2 øje
tussis f.3 hoste, hosteanfald
augeo, auxi, auctum, augere 2. forøger, forstærker

Henrik
Harpestreng:
Piper


Download teksten

Piper est siccum et calidum et hanc habet virtutem, quod, si comestum fuerit, humores exsiccat et a corde omne venenum removet et stomachum bene calefacit, sed obest oculis et tussim auget.

Hjem