Octavian, foto: Barbara McManus, www.vroma.org 

Download teksten


Sveton om kejser Augustus' spisevaner

bene adv. godt
secundarius adj. andenrangs
pisciculus m.2 lille fisk
minuo, minui, minutum, minuere 3. gør mindre, skærer ud
caseus m.2 ost
bubulus adj. af komælk
manus f.4 hånd
premo, pressi, pressum, premere 3. presser, trykker
ficus f.2 figen
viridis adj. grøn
bifer adj. 1./2. fra anden høst
maxime adv. især
appeto 3. har appetit på, kan lide
vescor 3. dep. spiser
et adv. også
ante præp. + abl. før
cena f.1 måltid
quicumque indefinit pron. hvilken som helst
locus m.2 sted
stomachus m.2 mave
desidero 1. ønsker, begærer
verbum n.2 ord
ex præp. + abl. fra
epistula f.1 brev
nos personligt pron. vi
essedum n.2 vogn (tohjulet)
palmula f.1 daddel
gusto 1. smager på, spiser
iterum adv. igen
dum konj. mens
lectica f.1 bærestol
Regia f.1 bygning på Via Sacra
domus m.4 hjem
redeo 4. vender hjem
uncia f.1 unse (engelsk: ounce)
pauci adj. i pl. få, nogle få
acinus m.2 frugt, bær
I et langt portræt af kejser Augustus skriver Sveton også om kejserens madvaner. Generelt spiste han kun lidt.

Secundarium panem et pisciculos minutos et caseum bubulum manu pressum et ficos virides biferas maxime appetebat; vescebaturque et ante cenam quocumque tempore et loco, quo stomachus desiderasset. Verba ipsius ex epistulis sunt: "Nos in essedo panem et palmulas gustavimus." Et iterum: "Dum lectica ex Regia domum redeo, panis unciam cum paucis acinis uvae duracinae comedi." Et rursus: "Ne iudaeus quidem, mi Tiberi, tam diligenter sabbatis ieiunium servat quam ego hodie servavi, qui in balineo demum post horam primam noctis duas buccas manducavi prius quam ungui inciperem." Ex hac inobservantia nonnumquam vel ante initum vel post dimissum convivium solus cenitabat, cum pleno convivio nihil tangeret.


Citatet fortsætter:
Også i nydelse af vin var han af natur meget afholdende. Cornelius Nepos beretter, at han i lejren ved Mutina ikke plejede at drikke mere end tre gange til maden. Senere gik han, når det kom højest, ikke ud over 1/2 liter; gik han ud over det, så tog han et brækmiddel. Han holdt mest af rhætisk vin, og han drak ikke gerne om dagen. I stedet for drikke nød han brød overhældt med koldt vand, en stump agurk, det inderste af et lille salathoved eller et frisk eller tørt æble med vinagtig saft.
                                                               Oversættelse: A.B. Drachmann

hjem

  uva f.1 drueklase
duracinus adj. tykskallet
com|edo, -edi, -esum, -edere 3. spiser
rursus adv. atter, igen
ne ... quidem adv. ikke ... engang
iudaeus m.2 jøde
mi vokativ til ego
Tiberius m.2 Tiberius (Augustus' adoptivsøn)
tam ... quam adv. + konj. så ... som
diligenter adv. omhyggeligt
sabbata n.2 pl. sabbat
ieiunium n.2 faste
servo 1. bevarer, overholder
hodie adv. i dag
balineum n.2 bad, badeanstalt
demum adv. omsider
post præp. + akk. efter
hora f.1 time
primus adj. først
nox, noctis f.3 nat
bucca f.1 mundfuld
manduco 1. spiser
prius quam konj. førend
unguo, unxi, unctum, unguere 3. smører
in|cipio, -cepi, -ceptum, -cipere 3. begynder på
ex præp. + abl. ud fra, på grund af
inobservantia f.1 uregelmæsighed
nonnumquam adv. nogle gange
vel ... vel konj. enten ... eller
in|eo,-ii, -itum, -ire 4. går ind i, påbegynder
di|mitto, -misi, -missum, -mittere 3. afslutter
convivium n.2 selskab
solus adj. alene
cenito 1. spiser tit
cum konj. mens, selv om
plenus adj. fuld
tango, tetigi, tactum, tangere 3. rører