vul|pes, -pis f.3 ræv
uva f.1 drueklase
fames f.3 sult
cogo, coegi, coactum, cogere 3. driver sammen, tvinger
altus adj. høj
vinea f.1 vinranke
adpeto 4. rækker ud efter
summus adj. i superlativ højest, toppen af
salio 4. springer, hopper
vis, viris f.3 styrke, kræfter
tango, tetigi, tactum, tangere 3. rører, berører
ut konj. + indikativ idet
possum, potui, , posse kan
discedo 3. går væk
aio 3. siger, sagde
nondum adv. endnu ikke
maturus adj. moden
nolo, nolui, , nolle vil ikke
acerbus adj. 1./2. sur
sumo 3. tager
facio, feci, factum, facere 3. gør
verbum n.2 ord
elevo 1. løfter, gør lettere, forklejner
adscribo 3. skriver bag øret
debeo 2. bør
exemplum n.2 eksempel, forbillede


 

 

 

Phaedrus: de vulpe et uva

Fame coacta vulpes alta in vinea
uvam adpetebat, summis saliens viribus.
Quam tangere ut non potuit, discedens ait:
"Nondum matura est; nolo acerbam sumere."
Qui, facere quae non possunt, verbis elevant,
adscribere hoc debebunt exemplum sibi

4. bog, nr. 3

Download teksten

                                hjem