forte adv. tilfældigvis
moveo 2. sætter gang i
Bacchus m.2 Bacchus (vinens gud)
esuriti|o, -onis f.3 sult, appetit
suc|curro, -curri, -cursum, -currere 3. kommer til hjælp
nobilis adj. fin
oliva f.1 oliven
Picenum n.2 Picenum (landskab i det østlige Italien)
fero, tuli, latum, ferre bærer
ramus m.2 gren
fervens adj. brandvarm
cicer, -is n.3 kikært(er)
tepens adj. lun
lupinus m.2 lupinfrø
parvus adj. lille
cenula f.1 lille middag
nego 1. siger at ikke, nægter
fingo, finxi, fictum, fingere 3. finder på, foregiver
nihil indefinit pron. ingenting
vultus m.4 ansigt, mine
placidus adj. rolig
recumbo 3. lægger mig, går til bords
crassus adj. tyk
lego 3. læser
volu|men, -minis n.3 bog
Gad|es, -ium f.3 pl. C·diz
improbus adj. uartig
vibro 1. svinger
fin|is, -is m.3 grænse, ende
prur|io, -, -, -ire 4. længes efter
lascivus adj. kåd, fræk
docilis adj. tillært
tremor, -is m.3 rysten, vrid
lumbus m.2 lænd, hofte
quod relativt pron. noget som
gravis adj. tung
infacetus adj. smagløs
tibia f.1 rørfløjte
Condylus m.2 Condylus
sono 1. lader lyde
Claudia f.1 Claudia
sequor, secutus sum, sequi 3.dep. følger efter,
   her ligger neden for
cupio 4.  ønsker
prior adj. før, over
Martial:
en invitation (vers 16-31)

 
 
 
20
   
  
 
 
25
 
 
 
 
30

Post haec omnia forte si movebit
Bacchus, quam solet, esuritionem,
succurrent tibi nobiles olivae,
Piceni modo quas tulere rami,
et fervens cicer et tepens lupinus.
Parva est cenula quis potest negare? ‚
sed finges nihil audiesve fictum,
et vultu placidus tuo recumbes;
nec crassum dominus leget volumen
nec de Gadibus improbis puellae
vibrabunt sine fine prurientes
lascivos docili tremore lumbos;
sed quod nec grave sit nec infacetum,
parvi tibia Condyli sonabit.
Haec est cenula. Claudiam sequeris.
Quam nobis cupis esse tu priorem?


                                      5. bog, nr. 78

                 ↑      hjem