Forlovelsesring (www.vroma.org)

Catul, digt 70       Download teksten

Nulli se dicit mulier mea nubere malle
quam mihi, non si se Iuppiter ipse petat.
Dicit sed mulier cupido quod dicit amanti,
in vento et rapida scribere oportet aqua.


nullus indefinit pron. ingen, ingen anden, intet
se refleksivt pron. sig
i indirekte tale han, hun
dico, dixi, dictum, dicere 3. siger
mulier, -is f.3 kvinde
nubo 3. + dativ gifter mig med
malo, malui, -, malle vil hellere, foretrækker
quam konj. end
Iuppiter, Iovis m.3 Jupiter
peto 3. beder
cupidus adj. ivrig, lidenskabelig
ama|ns, -ntis m/f.3 en elskende
ventus m.2 vind
rapidus adj. rivende, strømmende
scribo 3. skrive
oportet 2. upers. man bør
aqua f.1 vandCatul, digt 72               Download teksten

Dicebas quondam solum te nosse Catullum,
Lesbia, nec prae me velle tenere Iovem.
Dilexi tum te non tantum ut vulgus amicam,
sed pater ut gnatos diligit et generos.
Nunc te cognovi: Quare etsi impensius uror,
multo mi tamen es vilior et levior.
Qui potis est, inquis? Quod amantem iniuria talis
cogit amare magis, sed bene velle minus.


dico, dixi, dictum, dicere 3. siger
quondam adv. engang
solum adv. kun
nosco, novi, notum, noscere 3. kender
Catullus m.2 Lesbia f.1 nec = neque konj. og ikke
nec ... nec hverken ... eller
prae præp. + ablativ frem for
volo, volui, -, velle vil, ønsker
teneo 2. holder om
Iuppiter, Iovis m.3 Jupiter
di|ligo, -lexi, -lectum, -ligere 3. holder af
tum adv. på det tidspunkt, dengang
tantum adv. kun
ut konj. som, sådan som, ligesom
vulgus n.2 den brede befolkning, menigmand


2

amica f.1 veninde
gnatus m.2 søn, barn
gener m.2 svigersøn, svigerbarn
cog|nosco, -novi, -notum, -noscere 3. lærer at kende (i perfektum: kender)
quare adv. af hvilken grund, af den grund
etsi konjunktion + konjunktiv selv om
impensius adv. i komparativ ganske eftertrykkeligt
uro 3. brænder, fortæres af ild
multo adv. meget
tamen adv. dog, alligevel
vilis adj. 3. billig, værdiløs
levis adj. let
qui adv. hvordan
potis adj. mulig
inquam siger jeg
quod konj. fordi
iniuria f.1 uret, uretfærdighed
talis adj. sådan (en)
cogo 3. tvinger
magis adv. i komparativ mere
bene adv. godt
minus adv. i komparativ mindre

hjem