petroselium n.2 persille
humidus adj. fugtig, våd
frigidus adj. kold
talis adj. sådan, følgende
habeo 2. har, besidder
virtus f.3 dyd, god egenskab
quod konj. at
saepe adv. ofte
com|edo, -edi, -estum, -edere 3. spiser
stranguria f.1 besvær med at lade vandet
re|pello, -puli, -pulsum, -pellere 3. fordriver, fjerner
urina f.1 urin
educo 3. fører ud
item adv. ligeledes
de|coquo, -coxi, -coctum, -coquere 3. koger
levis adj. let
de mane om morgenen
poto 1. drikker
prosum, profui, -, prodesse hjælper, gavner
leprosus adj. spedalsk
omnis adj. enhver, al
etiam adv. også

 

 

Henrik Harpestreng: Petroselinum

Petroselium est humidum et frigidum et talem habet virtutem, quod saepe comestum stranguriam repellit et urinam educit. Item decoctum cum vino levi et de mane potatum prodest omnibus leprosis et etiam de mane comestum.


Download teksten

 

Hjem