Seneca: Brev til Lucilius nr. 47

Gaius Lucilius m.2 filosof og digter, ven af Seneca
salus f.1 hilsen
salutem = salutem dicit
libenter adv. gerne, med fornøjelse
cog|nosco, -gnovi, -gnotum, -gnoscere 3.  erfarer
familiariter adv. venskabeligt, fortroligt
vivo, vixi, victum, vivere 3. lever
prudentia f.1 klogskab, indsigt
eruditi|o, -onis f.3 dannelse
decet 2. upers. det sømmer sig for
immo adv. javist; jamen
contubernalis m/f.3 bofælle
humilis adj. 3. ydmyg
conservus m.2 medslave
cogito 1.  tænker, betænker
tantundem n.2 lige meget, det samme
in præp. + akk. mod, over for
uterque indefinit pron. hver, begge
licet 2. upers. det er tilladt/muligt

Seneca Lucilio suo salutem.

1. Libenter ex his, qui a te veniunt, cognovi familiariter te cum servis tuis vivere. Hoc prudentiam tuam, hoc eruditionem decet.
"Servi sunt." 
   Immo homines.
"Servi sunt." 
   Immo contubernales.
"Servi sunt."
   Immo humiles amici.
"Servi sunt."
   Immo conservi, si cogitaveris tantundem in utrosque licere fortunae.

Download teksten 

hjem