Statue af Diana på jagt. I hænderne har hun haft bue og pil.
(www.vroma.org)


hjem


Catul, digt 83                  Download teksten

Lesbia mi praesente viro mala plurima dicit:
Haec illi fatuo maxima laetitia est.
Mule, nihil sentis? Si nostri oblita taceret,
sana esset. Nunc quod gannit et obloquitur,
non solum meminit, sed, quae multo acrior est res,
irata est. Hoc est, uritur et loquitur.


praesum er til stede
praesens præsens participium
vir m.2 mand
multus, plus, plurimus adj. meget, mange fatuus adj. dum, tåbelig
magnus, maior, maximus adj. stor
laetitia f.1 glæde
mulus m.2 muldyr, fæ
sentio 4. opfatter, fatter, mærker
obliviscor, oblitus sum, oblivisci 3. dep. + objekt i genitiv glemmer
sanus adj. rask, kureret
quod konj. fordi
gannio 4. bjæffer op
obloquor 3. dep. svarer igen
solum adv. kun
memini 3. (findes kun i perfektum, men oversættes i præsens) husker
multo adv. meget
acer adj. skarp, kras, alvorlig
   -ior komparativ
res f.5 ting, sag
iratus adj. vred
uro 3. brænder, fortæres af ild
loquor 3. dep. talerFÆLLES GLOSER 

Lesbia f.1
malus adj. dårlig, slet, ond
dico, dixi, dictum, dicere 3. siger
taceo 2. tierCatul, digt 92                   Download teksten

Lesbia mi dicit semper male nec tacet umquam
de me: Lesbia me dispeream, nisi amat.
Quo signo? Quia sunt totidem mea: Deprecor illam
assidue, verum dispeream, nisi amo.


dico, dixi, dictum, dicere 3. siger
semper adv. altid
umquam adv. nogensinde
dispereo 4. går til grunde
nisi konj. hvis ikke
amo 1. elsker
signum n.2 tegn
totidem n.2 lige så mange
deprecor 1. dep. beder mig fri for, forbander
assidue adv. ustandselig
verum konj. men