vivo 3. lever
Lesbia f.1
amo 1. elsker
rumor, -is m.3 rygte
senex, senis m.3 gammel mand
sever|us adj. streng
  -ior komparativ ganske streng, alt for streng
omnis adj. hel, al
unus, una, unum talord Čn
aestimo 1. værdsætter, anser for at være værd
as, assis m.3 as (lille mønt: håndøre)
sol, solis m.3 sol
oc|cido, -cidi, -cisum, -cidere 3. går ned
red|eo, -ii, -itum, -ire 4. vender tilbage
possum kan
semel talord een gang
oc|cido, -cidi, -cisum, -cidere 3. går ned
brevis adj. 3. kort, kortvarig
lux, lucis f.3 lys
nox, noctis f.3 nat
perpetuus adj. evig
dormio 4. sover
do 1. giver, byder på
basium n.2 kys
mille talord n.3 (pluralis milia1000
deinde / dein adv. derefter, derpå
centum talord 100
alter, altera, alterum indefinit pron. en anden, endnu en
secundus adj. anden
usque adv. helt, hele tiden, helt op til

Catul, digt 5

Download teksten

Vivamus, mea Lesbia, atque amemus,
rumoresque senum severiorum
omnes unius aestimemus assis!
Soles occidere et redire possunt:
Nobis cum semel occidit brevis lux,
nox est perpetua una dormienda.
Da mi basia mille, deinde centum,
dein mille altera, dein secunda centum,
deinde usque altera mille, deinde centum.
Dein, cum milia multa fecerimus,
conturbabimus illa, ne sciamus,
aut ne quis malus invidere possit,
cum tantum sciat esse basiorum.multus adj. meget (i pl.: mange)
facio, feci, factum, facere 3. gør, tæller
conturbo 1. blander sammen
ne konjunktion + konjunktiv for at ikke
scio 4. ved
aut konj. eller
malus adj. dårlig, slet, ond
invideo 2. ser skævt til, kaster onde øjne, misunder
tantum n.2 så meget, så mange

hjem