Gå til teksten

Tekstoversigt 

Forsiden


Horats: Uddrag af Satire 1, 6

0,36 normalside

Sværhedsgrad: let

Om teksten: I denne satire fortæller Horats om sin baggrund som søn af en frigiven slave. Han roser sin far for at have givet ham en god uddannelse og siger, han ikke kunne have ønsket sig andre forældre, for med høj status følger der flere forpligtelser og en levestandard, der indskrænker ens frihed.
I det stykke, der er citeret her, fortæller Horats om friheden ved at leve et liv i enkelhed.
For en moderne læser er det slående, at dette enkle liv stadig kræver tre slaver foruden økonomisk frihed. Enkelheden træder først frem, hvis man læser teksten i kontrast til andre antikke tekster, fx Petronius. Man kan også drage paralleller til vore dages "simple living"-bevægelse.
Satiren var den eneste genre, romerne gjorde krav på selv at have opfundet. Den har formentlig taget navn efter et fad, satura, som man serverede flere småretter på ad gangen. Det passer til det episodiske præg i teksterne, hvor der er plads til mange indfald.


 

Verbalformer

Indikativ

Konjunktiv

Imperativ

Participium

Infinitiv

Præsens

x

 

 

 

 

Præteritum

 

 

 

 

 

Futurum

 

 

 

 

  

Perfektum

 

 

 

 

 

Præteritum perfektum

 

 

 

 

 

Futurum perfektum

 

 

 

 

 

Andre former

 

 

 

1. dekl.

2. dekl.

3. dekl.

4. dekl.

5. dekl.

Substantiver

x

x

x

x

 

 

1./2. dekl.

3. dekl.

Komparativ

Superlativ

 

Adjektiver

 

x

 

 

 

 

På -e

På -ter

Komparativ

Superlativ

 

Adverbier

 

 

x

 

 

 

Sætningsled

Nominativ

Akkusativ

Genitiv

Dativ

Ablativ

Subjekt

x

 

 

 

 

Prædikat

x

 

 

 

 

Direkte objekt

 

x

 

 

 

Indirekte objekt

 

 

 

x

 

Adverbialled

 

x

 

 

x

Sammenligningsled

 x

 

 

 

 

Agens

 

 

 

 

 

 

Akkusativ med infinitiv

Absolut ablativ

 

 

 

 

Andre bemærkninger