Gå til teksten

Tekstoversigt 

Forsiden


Catul: Miser Catulle (8)

0,76 normalside

Sværhedsgrad: middel-svær

Om teksten: Catul formaner sig selv om at glemme sine følelser for pigen.
Digtet har to du'er: den første del plus afslutningen er henvendt til Catul selv, den anden del til hans pige. De retoriske spørgsmål i vers 16-18 kan læses som trusler (hun bliver ensom) eller som refleksioner fra et sind plaget af jalousi.
Tidsmæssigt falder digtet i tre dele: fortid, nutid og fremtid, hvor fortiden er fælles, mens nutiden består i Catuls formaninger og fremtiden i spekulationer vedrørende pigen.

Spørgsmål til teksten
Hvem taler til hvem om hvad? Inddel teksten i afsnit.
Beskriv udviklingen i forholdet. Hvordan ser fremtiden ud for pigen? Og for Catul?

 

Verbalformer

Indikativ

Konjunktiv

Imperativ

Participium

Infinitiv

Præsens

x

x

x

 

x

Præteritum

x

 

 

 

 

Futurum

x

 

 

 

  

Perfektum

x

 

 

x

x

Præteritum perfektum

 

 

 

 

 

Futurum perfektum

 

 

 

 

 

Andre former

 

 

 

1. dekl.

2. dekl.

3. dekl.

4. dekl.

5. dekl.

Substantiver

x

x

x

 

 

 

1./2. dekl.

3. dekl.

Komparativ

Superlativ

 

Adjektiver

x

x

 

 

 

 

På -e

På -ter

Komparativ

Superlativ

 

Adverbier

 

 

 

 

 

 

Sætningsled

Nominativ

Akkusativ

Genitiv

Dativ

Ablativ

Subjekt

x

 

 

 

 

Prædikat

x

x

 

 

 

Direkte objekt

 

x

 

 

 

Indirekte objekt

 

 

 

x

 

Adverbialled

 

 

 

 

x

Sammenligningsled

  

 

 

 

 

Agens

 

 

 

x

 

 

Akkusativ med infinitiv

Absolut ablativ

 

 

 

 

Andre bemærkninger