Dette verbum anvender former fra forskellige bøjningsmønstre.
Hvilken hovedform ønsker du at sammenligne med?

 1. eller 4. -sisto, sistere scribo, scribere
 2. -stiti egi
 3. -stitum / -statum scriptum / amatum