rosa f.1 rose
flos, floris m.3 blomst
nobilis adj. ædel, fornem
utilis adj. nyttig
suavis adj. sød, behagelig
habeo 2. har, besidder
odor, -is m.3 lugt, duft
vir|tus, -tutis f.3 dyd, god egenskab
quod konj. at
oleum n.2 olie
circa præp. rundt om
oculus m.2 øje
infirmus adj. syg, svag
inflo 1. får til at svulme op, gør betændt
linio, linivi, linitum, linire 4. smører på
iuxta præp. ved siden af, ved
caput, capitis n.3 hoved
tempus n.3 tinding
punctio f.3 stikkende smerte, sting
soleo, solitus sum, solere 2. halvdep. plejer
re|pello, -puli, -pulsum 3. fordriver, fjerner
tingo 3. dypper, væder
pannus m.2 stump tøj, klud
ligo 1. binder
omnis adj. enhver, al
dolor m.3 smerte
re|moveo, -movi, -motum, -movere 2. skaffer bort, fjerner
somnus m.2 søvn
bonus adj. god
induco 3. indfører, bringer
item adv. ligeledes
super præp. over, oven over
pono, posui, positum, ponere 3. anbringer
rube|do, -dinis f.3 rødhed
ex|pello, -puli, -pulsum, -pellere 3. uddriver, fordriver
dies m.5 dag
nox, noctis f.3 nat
continuo 1. sammenføjer, lader følge efter, fortsætter

 

 

 

Henrik Harpestreng: Rosa

Download teksten

Rosa est flos nobilis et utilis et suavem habet odorem et habet has virtutes, quod oleum eius circa oculos infirmos et inflatos linitum iuxta capitis tempora punctiones solet sua virtute repellere, et si tinctus fuerit in eo pannus et circa caput ligatus omnem dolorem removet et somnum bonum inducit. Item si pannus in eo tinctus fuerit et super oculos positus, omnem rubedinem expellit, si per duos dies et noctes continuatum fuerit.

 

Hjem