quam adv. hvor
dulcis adj. 3. sød
liber|tas, -tatis f.3 frihed
breviter adv. kort
proloquor 3. dep. udtaler mig om, fortæller om
canis m./f.3 hund
perpastus adj. velnæret
macies f.5 magerhed
con|ficio, -feci, -fectum, -ficere 3. gør færdig, svækker
lupus m.2 ulv
forte adv. tilfældigt, tilfældigvis
oc|curro, -curri, -cursum, -currere 3. + dativ løber på, møder
dein adv. derpå, så
saluto 1. hilser på
invicem adv. efter tur, på skift
ut konj. + konjunktiv at, for at, så at
konj. + indikativ idet, sådan som
re|sisto, -stiti, , -sistere 1. standser
unde adv. hvorfra, hvoraf
sic adv. således, sådan
quaeso 3. spørger, beder

niteo 2. skinner
cibus m.2 føde, måltid
facio, feci, factum, facere 3. gør
tantus adj. så stor, så meget
corp|us, -oris n.3 krop
longe adv. langt
fortis adj. tapper, stærk
fortior komparativ

pereo 4. går til grunde
fames f.3 sult
simpliciter adv. ganske enkelt
condici|o, -onis f.3 vilkår, betingelse
praesto, -stiti, -stitum, -stare 1. præsterer, yder, tager ansvaret for
dominus m.2 herre
par adj. 3. ens, jævnbyrdig med, tilsvarende
officium n.2 pligt, tjeneste
possum, potui, -, posse kan

Download teksten

hjem      ↓ 

 
 
 
 
  5

Phaedrus: Lupus ad canem

Quam dulcis sit libertas, breviter proloquar.
Cani perpasto macie confectus lupus
forte occurrit; dein, salutati invicem
ut restiterunt: " Unde sic, quaeso, nites?
Aut quo cibo fecisti tantum corporis?
Ego, qui sum longe fortior, pereo fame."
Canis simpliciter: " Eadem est condicio tibi,
praestare domino si par officium potes."