Martial 7, 20, side 1
 
 
 
 
    5
 
 
 
 
  10
• Download teksten

Nihil est miserius neque gulosius Santra.
Rectam vocatus cum cucurrit ad cenam,
quam tot diebus noctibusque captavit,
ter poscit apri glandulas, quater lumbum,
utramque coxam leporis et duos armos,
nec erubescit peierare de turdo
et ostreorum rapere lividos cirros.
Buccis placentae sordidam linit mappam;
illic et uvae conlocantur ollares
et Punicorum pauca grana malorum
et excavatae pellis indecens vulvae
et lippa ficus debilisque boletus.


                               hjem      ↓ 
nihil indefinit pron. intet, her: ingen
miser adj. stakkels, fattig
neque konj. og heller ikke
gulosus adj. grådig
Santra m.1 Santra (navn)
rectus adj. rigtig
voco 1. kalder, inviterer
cum konj. når
curro, cucurri, cursum, currere 3. løber
ad præp. + akk. til
cena f.1 måltid, middag
tot adv. så mange
dies m.5 dag
nox, noctis f.3 nat
capto 1. jagter
ter adv. tre gange
posco 3. kræver, forlanger
aper  m.3 vildsvin
glandula f.1 kirtel, brissel
quater adv. fire gange
lumbum n.2 hoftekød (særlig fint kød)
uterque indefinit pron. hver især af to, begge
coxa f.1 hofte
lepor m.3 hare
duo talord to
armus m.2 skulder, bov
erubesco 3. rødmer over
peiero (per + juro) 1. sværger falsk, lyver
de præp. + abl. om
turdus m.2 drossel
ostreum n.2 østers
rapio, rapui, raptum, rapere 3. river til sig, tager
lividus adj. blågrå
cirrus m.2 trevl, skæg
bucca f.1 kind, mundfuld
placenta f.1 kage
sordidus adj. beskidt
lino, levi, litum, linere 3. smører på, dækker
mappa f.1 serviet
illic adv. dÈr
uva f.1 drue
conloco 1. samler
ollaris adj. fra en krukke, syltet
malum Punicum n.2 punisk æble, dvs. granatæble
pauci adj. i pl. nogle få
granum n.2 kerne
excavo 1. udhuler
pellis f.3 skind
indecens adj. upassende, ulækker
vulva f.1 livmoder
lippus adj. dryppende, løbende (som et dårligt øje)
ficus f.4 figen
debilis adj. forkrøblet, ødelagt
boletus m.2 svamp, champignon