Gå til teksten

Tekstoversigt 

Forsiden


Ovid: Aestus erat (Amores 1,5)

1,04 normalside

Sværhedsgrad: svær

Om teksten: Et siestadigt om et kærlighedsmøde, der kan læses enten som et virkeligt møde eller som en dagdrøm.
J.P. Jacobsen har hentet sin berømte indledning til "Mogens" herfra: "Sommer var det; midt paa Dagen; i et Hjørne af Hegnet ..."

Spørgsmål til teksten
Inddel teksten i afsnit, og giv dem en overskrift.
Hvilken slags kvinde er Corinna?
Prøv at genfortælle oplevelsen fra hendes synsvinkel.
Hvad handler digtet om? 

 

Verbalformer

Indikativ

Konjunktiv

Imperativ

Participium

Infinitiv

Præsens

x

x

 

x

x

Præteritum

x

x

 

 

 

Futurum

 

 

 

 

  

Perfektum

x

 

 

x

x

Præteritum perfektum

x

 

 

 

 

Futurum perfektum

 

 

 

 

 

Andre former

 gerundiv

 

 

1. dekl.

2. dekl.

3. dekl.

4. dekl.

5. dekl.

Substantiver

x

x

x

 

x

 

1./2. dekl.

3. dekl.

Komparativ

Superlativ

 

Adjektiver

x

x

 

 

 

 

På -e

På -ter

Komparativ

Superlativ

 

Adverbier

 

x

 

 

 

 

Sætningsled

Nominativ

Akkusativ

Genitiv

Dativ

Ablativ

Subjekt

x

 

 

 

 

Prædikat

x

x

 

 

 

Direkte objekt

 

x

 

 

 

Indirekte objekt

 

 

 

x

 

Adverbialled

 

x

 

 

x

Sammenligningsled

  

 

 

 

 

Agens

 

 

 

x

 

 

Akkusativ med infinitiv

Absolut ablativ

 

 

x

 

Andre bemærkninger

nominativ med infinitiv