Gå til teksten

Tekstoversigt 

Forsiden


De kristne martyrer fra Scillium

1,96 normalside (forkortet: 1,87)

Sværhedsgrad: let-middel

Om teksten: Martyrakterne bygger på udskrifter af retsprotokoller, som senere er forkortet og fortolket. Derfor er der ofte en del replikker.
Tolv kristne (eller seks - de sidste seks er muligvis tilføjet senere for at nå op på apostlenes tal) bliver stillet for retten i Karthago i år 180. Speratus fører ordet, og han gør alt, hvad han kan, for at få lov til at udbrede sit budskab om kristendommen i retten. Dommeren er imødekommende, men indser efterhånden, at de taler forbi hinanden. Han vil gerne give de kristne betænkningstid, hvad de afslår, da de netop ønsker at dø martyrdøden.

Dommerens holdning i denne tekst minder om Plinius den yngres i hans brev om de kristne (10, 96). Han undrer sig, men kan ikke tillade, at de kristne sætter sig op mod hans og dermed statens autoritet.

Stk. 14 er markant sværere end resten af teksten, da det gengiver dommen i indirekte tale, men man kan læse den forkortede version uden problemer.

Det kan godt lade sig gøre at opføre teksten som drama. Det er desuden oplagt at drage paralleller til nutidens muslimske martyrer. En væsentlig forskel er, at de kristne ved at dø følger Jesu eksempel. Det er heller ikke noget mål for de kristne at sætte sig op mod staten. Man kan evt. sammenligne med kinesernes behandling af Falun Gong-tilhængere i dag.

Spørgsmål til teksten
Hvem tænker Saturninus på, når han bruger ordet "imperator"? Og hvem tænker Speratus på?

Hvad ønsker Saturninus, at de kristne skal gøre?

Hvorfor vil de ikke gøre det?

I stk. 7 taler Speratus om mord og falsk vidnesbyrd. Hvad mener han med det?

Hvorfor takker de kristne Gud for dommen?

 

Verbalformer

Indikativ

Konjunktiv

Imperativ

Participium

Infinitiv

Præsens

x

x

x

x

x

Præteritum

 

 

 

 

 

Futurum

x

 

 

 

  

Perfektum

x

 

 

x

 

Præteritum perfektum

 

 

 

 

 

Futurum perfektum

x

 

 

 

 

Andre former

 gerundium

 

 

1. dekl.

2. dekl.

3. dekl.

4. dekl.

5. dekl.

Substantiver

x

x

x

 

 

 

1./2. dekl.

3. dekl.

Komparativ

Superlativ

 

Adjektiver

x

x

 

 

 

 

På -e

På -ter

Komparativ

Superlativ

 

Adverbier

x

 

x

 

 

 

Sætningsled

Nominativ

Akkusativ

Genitiv

Dativ

Ablativ

Subjekt

x

x

 

 

 

Prædikat

x

 

x

 

 

Direkte objekt

 

x

 

 

 

Indirekte objekt

 

 

 

 

 

Adverbialled

 

 

 

x

 

Sammenligningsled

  

 

 

 

 

Agens

 

 

 

 

 

 

Akkusativ med infinitiv

Absolut ablativ

 

x

 

 

Andre bemærkninger

 futurum perfektum + futurum eller præsens; artens genitiv