Gå til teksten

Tekstoversigt 

Forsiden


Catul: Vivamus, mea Lesbia, atque amemus (5)

0,52 normalside

Sværhedsgrad: let-middel

Om teksten: Catuls eneste lykkelige kærlighedsdigt, hvori han opfordrer sin elskede til at glemme alle ydre omstændigheder og give sig hen i kærligheden. Men selv her er der skygger - strenge gamle mænd og onde øjne (som kan skaffe sig magt over det, de kender navnet på eller kan tælle).

Spørgsmål til teksten:
Find kontraster i digtet.

Hvem mon de strenge gamle mænd i vers 2 er?

Hvilken slags kærlighedsforhold handler digtet om?

 

Verbalformer

Indikativ

Konjunktiv

Imperativ

Participium

Infinitiv

Præsens

x

x

x

 

x

Præteritum

 

 

 

 

 

Futurum

x

 

 

 

  

Perfektum

 

 

 

 

 

Præteritum perfektum

 

 

 

 

 

Futurum perfektum

x

 

 

 

 

Andre former

 gerundiv

 

 

1. dekl.

2. dekl.

3. dekl.

4. dekl.

5. dekl.

Substantiver

x

x

x

 

 

 

1./2. dekl.

3. dekl.

Komparativ

Superlativ

 

Adjektiver

x

x

x

 

 

 

På -e

På -ter

Komparativ

Superlativ

 

Adverbier

 

 

 

 

 

 

Sætningsled

Nominativ

Akkusativ

Genitiv

Dativ

Ablativ

Subjekt

x

 

 

 

 

Prædikat

x

 

x

 

 

Direkte objekt

 

x

 

 

 

Indirekte objekt

 

 

 

x

 

Adverbialled

 

 

 

 

 

Sammenligningsled

  

 

 

 

 

Agens

 

 

 

 

 

 

Akkusativ med infinitiv

Absolut ablativ

 

 

 

 

Andre bemærkninger

prisens genitiv, artens genitiv