Catul, digt 69                Download teksten

En satyr og en mænade, 3. årh. e.Kr., www.vroma.org

 

admiror 1. dep. undrer mig over
quare adv. af hvilken grund, af den grund
femina f.1 kvinde
Rufus m.2 personnavn
tener adj. 1/2. ung, spæd
suppono, -posui, -positum, -ponere 3. lægger under
fem|ur, -oris n.3 lår
rarus adj. sjælden, tynd
labefacto 1. få til at vakle
mun|us, -eris n.3 gave
vest|is, -is f.3 tøj
perlucidulus adj. gennemsigtig
deliciae f.1 pl. glæde
lap|is, -idis m.3 sten
laedo 3. skader
quidam, quaedam, quiddam indefinit pron. en, et
malus adj. dårlig, slet, ond
fabula f.1 historie
fero bringer, bærer, fortæller
vall|is, -is f.3 dal, fordybning
ala f.1 skulder, armhule
trux adj. 3. vild, barsk, ram
habito 1. bor
caper m.2 ged
crudelis adj. 3. grusom
metuo 3. frygter
omnis adj. hel, al
mirus adj. underlig
valde adv. vældig
bestia f.1 dyr, bæst
bellus adj. smuk
puella f.1 pige
cubo 1. ligger
quare adv. af hvilken grund, af den grund
nasus m.2 næse
interficio 3. dræber, tager livet af
pest|is, -is f.3 pest, plage
admiror 1. dep. undrer mig over
desino 3. holder op med
cur adv. hvorfor
fugio 3. flygter

Mænade og satyr, 3. årh. e.Kr. (www.vroma.org)

Noli admirari, quare tibi femina nulla,
Rufe, velit tenerum supposuisse femur,
non si illam rarae labefactes munere vestis
aut perluciduli deliciis lapidis.
Laedit te quaedam mala fabula, qua tibi fertur
valle sub alarum trux habitare caper.
Hunc metuunt omnes, neque mirum: Nam mala valde est
bestia, nec qui cum bella puella cubet.
Quare aut crudelem nasorum interfice pestem,
aut admirari desine cur fugiunt.

hjem