1. konjugation, 1. og 4. hovedform  (a-stammer)

amo: elsker

AKTIV

indikativ

AKTIV

konjunktiv

AKTIV

imperativ

 

PASSIV

indikativ

PASSIV

konjunktiv

PASSIV

imperativ

præsens

amo

amas

amat

amamus

amatis

amant

præsens

amem

ames

amet

amemus

ametis

ament

præsens

 

ama

 

 

amate

 

1. sg.

2. sg.

3. sg.

1. pl.

2. pl.

3. pl.  

præsens

amor

amaris / -re

amatur

amamur

amamini

amantur

præsens

amer

ameris

ametur

amemur

amemini

amentur

præsens

 

amare

 

 

amamini

præteritum

amabam

amabas

amabat

amabamus

amabatis

amabant

præteritum

amarem

amares

amaret

amaremus

amaretis

amarent

 

 

1. sg.

2. sg.

3. sg.

1. pl.

2. pl.

3. pl.  

præteritum

amabar

amabaris

amabatur

amabamur

amabamini

amabantur

præteritum

amarer

amareris

amaretur

amaremur

amaremini

amarentur

 

futurum

amabo

amabis

amabit

amabimus

amabitis

amabunt

 

futurum

 

amato

amato

 

amatote

amanto

 

1. sg.

2. sg.

3. sg.

1. pl.

2. pl.

3. pl.  

futurum

amabor

amaberis

amabitur

amabimur

amabimini

amabuntur

  

futurum

 

amator

amator

 

 

amantor

AKTIV

infinitiv

AKTIV

participium

AKTIV

gerundium

 

PASSIV

infinitiv

PASSIV

gerundiv

 

præsens

amare

præsens

amans

amant-

adjektiv,

3. deklination

 

amandum

substantiv,  neutrum sg.

2. deklination

 

præsens

amari

 

amandus

 

adjektiv, 1/2. deklination