Dette verbum anvender former fra forskellige bøjningsmønstre.
Hvilken hovedform ønsker du at sammenligne med?

 1. eller 4. venio, venire audio, audire
 2. veni scripsi
 3. ventum scriptum