Dette verbum anvender former fra forskellige bøjningsmønstre.
Hvilken hovedform ønsker du at sammenligne med?

 1. eller 4. premo, premere -primo, -primere scribo, scribere
 2. pressi pressi laesi
 3. pressum pressum laesum