Dette verbum anvender former fra forskellige bøjningsmønstre.
Hvilken hovedform ønsker du at sammenligne med?

 1. eller 4. iubeo, iubere moneo, monere
 2. iussi laesi
 3. iussum laesum