Dette verbum anvender former fra forskellige bøjningsmønstre.
Hvilken hovedform ønsker du at sammenligne med?

 1. eller 4. fugio, fugere capio, capere
 2. fugi cepi
 3. fugitum monitum