Dette verbum anvender former fra forskellige bøjningsmønstre.
Hvilken hovedform ønsker du at sammenligne med?

 1. eller 4. cado, cadere -cidi, -cidere ago, agere
 2. cecidi -cidi egi
 3. casum - laesum