Dette verbum anvender former fra forskellige bøjningsmønstre.
Hvilken hovedform ønsker du at sammenligne med?

 1. eller 4. -cumbo, -cumbere scribo, scribere
 2. -cubui monui
 3. -cubitum monitum