ingen deklination 

Fælles for alle stammer

Enkelte substantiver er ubøjelige.

De bruges ofte kun i nogle få kasus,

uden nogen ændring af ordet.

 

køn?

 

neutrum

 

 

alle kasus

singularis

morgen

mane

 

singularis

pund

pondo

 

alle kasus

pluralis

mane

 

pluralis

pondo